कार्यविधि


Document Archieve
Title Size Type View Download
प्राङ्गारीक मलमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ 2 वर्ष पहिले
28 May 2019 - 08:59:49
application/pdf View Download
समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना अन्तरगत स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्यन कार्यविधि २०७५ 1 वर्ष पहिले
23 Mar 2020 - 10:19:06
application/pdf View Download

You can register your complaints through the following means